נזיקין

התמחות בטיפול בתביעות נזקי גוף

לקביעת פגישה

  מחלקת נזיקין

  דיני הנזיקין עוסקים בחיובים לא רצוניים בין אדם אחד למשנהו, במקרים בהם נגרם נזק לגופו של אדם או לרכושו, במקרים  בהם מבקש הניזוק פיצוי עבור הנזק מהמזיק. דיני הנזיקין פרושים על פני נושאים רבים ובהם – רשלנות (ובהם גם הרשלנות הרפואית); תקיפת אדם; מטרדים; תאונות (לרבות תאונות דרכים); לשון הרע ועוד. בסופו של דבר הבחינה החשובה ביותר היא האם קיים קשר סיבתי, בין הפעולה שגרמה לנזק, ובין הנזק עצמו. להבדיל מהדין הפלילי, שם נאשם אדם בעבירה פלילית, בדיני הנזיקין אדם נתבע בעוולה נזיקית.

  שירותי המחלקה

  כאשר אדם עובר תאונת דרכים קיימת יחוד עילה. משמע, אותו אדם יכול לתבוע נזקין רק על פי חוק הפלת”ד. חוק זה מגדיר מהי תאונת דרכים ומהן החזקות לקביעת תאונת דרכים.
  בתיקי תאונות דרכים מוגשות הערכות נכות מאחר ובתאונת דרכים אין אפשרות לתובע להוכיח את טענותיו על ידי חוות דעת רפואית, בית משפט ממנה מומחה רפואי.

  תחום הערכות הנכות בתיקי תאונות חשובות על מנת לבחון האם ההצעה אשר התקבלה על ידי חברת הביטוח או על ידי המומחה מטעם בית המשפט ריאלית ועומדת במבחן המציאות.

  אובדן כושר עבודה הינו מצב בו אדם מאבד את יכולתו לעבוד עקב מחלה או אירוע תאונתי/ חבלתי. במצב כזה אדם עלול למצוא עצמו בחוסר יכולת להתקיים ולהתפרנס. ברוב הפוליסות לאובדן כושר עבודה, נדרש כי העובד יאבד כושרו לא רק לעיסוקו, אלא גם לעיסוקים “סבירים” אחרים. במצב זה, חב’ דוקטומד ביחד עם צוות מומחים מסייעת בכתיבת חוות דעת תעסוקתית מתאימה ומקצועית תוך הבנת הרמה המשפטית של פוליסת הביטוח תסייע למבוטח לממש את זכויותיו.

  לרוב האנשים יש ביטוח פרטי. כולם רוצים לדעת כי בשעה שבה נזדקק לסיוע, יהיה מי שיעזור לנו ויאפשר לנו להמשיך לחיות חיים נורמטיביים, אך לא תמיד זה פשוט כל כך. אנשים רבים אינם  מודעים כלל לכל הזכויות המגיעות להם מתוקף הפוליסה, ומי שכן מודע ניצב בפני דרך ארוכה , מייגעת רצופה במכשולים ובירוקרטיה רבה מצד חברות הביטוח.

  חב’ דוקטומד ביחד עם הצוות הרפואי יכולה לעזור לכם לנצח את הבירוקרטיה והסרבול  דרך ביצוע הערכה תפקודית המבוצעת לחולה סיעודי על מנת לבדוק את מידת התאמתו וזכאותו לקבלת תגמולי ביטוח על פי תנאי הפוליסה שברשותו.

  מבוטח ייחשב כחולה סיעודי  במידה ומצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה /ליקוי בריאותי, פגיעה או תאונה אשר בגינו אינו מסוגל לבצע בעצמו לפחות 3 מתוך 6  פעולות שלהלן.

  – התניידות.

  – קימה ושכיבה.

  – להתלבש ולהתפשט.

  – להתרחץ.

  – שליטה על סוגרים.

  – אכילה ושתיה.

  תביעות העוסקות בביטוחי חיים ,בריאות, סיעוד, מחלות קשות, ואובדן כושר עבודה. המבוטח צריך לענות על הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה בשל מצבו הרפואי על מנת לזכות בתגמולי הביטוח.

  במקרים אלו, חשוב לפנות למומחה מקצועי על מנת לממש את  הזכויות הרלוונטיות, כפי שקובעת פוליסת הביטוח ולזכות בתביעה מול חברת הביטוח.

  צוות המומחים שלנו מזהים  אותם המקרים אשר בהם החיתום התבסס על שיקול דעת סובייקטיבי של חתם החברה, ולשלול את טענת הדחייה באמצעות חוות דעת רפואית המתבססת על אותם הנתונים.

  צוות המומחים יודע לנתח את סוג החיתום , הכלים ( החרגות, הגבלות , תוספות) ואמצעי החיתום (חיתום קולקטיב הצהרות בריאות, בדיקות רפואיות,) ובכך לסייע למבוטח לתקוף את טענות הדחייה.

  מדובר באדם אשר נפל ונחבל במהלך הליכה ברחוב או בשטח ציבורי אחר ומדווח על התאונה ונסיבותיה לגורמים שונים, כגון העירייה שבשטחה הוא נפל, החברה שבבעלותה נמצא הקניון, השוק או השטח הציבורי שבו ארעה התאונה, המוסד לביטוח לאומי, חברת הביטוח שמבטחת אותו בביטוח תאונות אישיות או בביטוח תלמידים.

  במקרה שנפלתם ונחבלתם במהלך הליכה ברחוב או בשטח ציבורי אחר, חב’ דוקטומד ביחד עם צוות מומחים מסייעת בכתיבת חוות דעת מתאימה ומקצועית אשר תסייע למבוטח לממש את זכויותיו ולקבל את הפיצוי המגיע לו.

  על פי סעיף 6(ד1) לחוק למוד חובה, הרשויות המקומיות מחויבות לבטח בביטוח תאונות אישיות את כלל התלמידים הזכאים לחינוך חינם הלומדים במוסדות החינוך שבתחום שיפוטן.

  ביטוח תאונות אישיות מעניק כיסוי ביטוחי לתלמיד שנגרם לו נזק גופני כתוצאה מתאונה שאירעה במקום כלשהו בשטחי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים, בכל שעה ובכל ימות השנה , בין שיש לה קשר לפעילות המוסד החינוכי ובין שאין לה קשר כזה. הביטוח מקנה זכאות לפיצויים עקב נזק גופני שנגרם כתוצאה מתאונה כהגדרתם בפוליסה, במקרים שלהלן, בכפוף לתנאים ולחריגים המצויים בפוליסה.

  – מוות כתוצאה מתאונה.

  – נכות מלאה וקבועה.

  – נכות חלקית וקבועה.

  – נכות זמנית – בתנאי שלנפגע תהיה נכות זמנית במשך 55 ימים רצופים לפחות.

  – החזר הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

  – הוצאות חילוץ נפגעים הנתונים במצוקה.

  מדובר באנשי בטחון אשר נפגעו במהלך או כתוצאה משירותם הביטחוני/הצבאי או שמצבם הרפואי הוחמר כתוצאה משירותם והינם זכאים לנכות. במקרים אלו ניתן  לפנות בתביעה למשרד הביטחון -קצין התגמולים.

  .יש צורך להוכיח קיומו של אירוע שקרה במסגרת השירות  או  קיום של קשר סיבתי בין הנזק הרפואי שנגרם לו לבין תנאי שירותו.

  לחוות הדעת הרפואית ישנה חשיבות רבה ומכרעת בהליך התביעה מול משרד הביטחון. שכן אם לא יוכח נזק או קשר סיבתי, התביעה עלולה להידחות והתובע לא יהא זכאי לפיצוי ממשרד הביטחון.

  :על התובע לצרף לתביעה מסמכים המעידים על מצבו הרפואי כגון

  – דו”ח פציעה.

  – מסמכים המשקפים את מצבו הרפואי.

  – תצהיר לקוח חתום על ידי עורך דין.

  – חוות דעת רפואית.

  לרשותה של חב’ דוקטומד מגוון רופאים מקצועיים אשר מכירים את המערכת באופן מעמיק וביחד ניתן לסייע לתובע לממש את הזכויות המגיעות לו במסגרת החוקים הרלוונטיים.

  האחריות הנזיקית

  על מנת לזהות את האחריות הנזיקית במקרה מסוים, עלינו לזהות מהי האחריות הנזיקית החלה במקרה שלפנינו . בדיני הנזיקין קיימים מספר משטרי אחריות, אשר בכל אחת מהעוולות הנזיקיות קיים משטר אחריות שונה, באופן המזכיר מעט את היסוד הנפשי הדרוש בעבירות פליליות. מחוג הסקאלה נע מאחריות מוחלטת, בה קמה אחריות לאדם בגין נזק פוטנציאלי, גם אם לא הייתה לו כוונה כלשהי – לדוגמא, חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, במקרה בו הולך רגל נפגע מרכב הגרם לנזקי גוף להולכי הרגל, חלה אחריות מוחלטת על נהג הרכב. בעוולות הדורשות משטר אחריות מסוג זה, לרוב תהיה תקרת גג בכל הנוגע לסכום הפיצויים.

  משטר האחריות נוסף הוא אחריות מסוג רשלנות, בה אדם גורם לנזק לאחר שחרג מסטנדרט חברתי, שאדם מן השורה בנסיבות המקרה לא היה גורם לקרות הנזק. עוולת הרשלנות, בשונה משאר העוולות, הינה עוולת “סל”, איננה מבטאת התנהגות אסורה, אלא קובעת חובת זהירות כללית בין האזרחים. לבסוף, קיימות עוולות נזיקיות שמשטר האחריות הנדרש הוא מודעות וכוונה, בה אדם התכוון במודע לגרום לקרות התוצאה הנזיקית.

  קיימים מצבים, במשטרי האחריות האלו, שגם על הניזוק קמה אחריות מסוימת וניתן לחייבו, ובכך לצמצם את רמת האחריות של המזיק. אחריות מסוג זה של הניזוק נקראת “אשם תורם.

  מחלקת דיני נזיקין

  מחלקת הנזיקין במשרד דוקטומד מתמחה בטיפול בתביעות נזקי גוף, תאונות דרכים, תאונות עבודה,נזקי רכוש, ביטוח לאומי, רשלנות רפואית ותביעות מול משרד הביטחון.

  מחלקת הנזיקין מעמידה את כישוריהם המשפטיים של המומחים בדיני נזיקין במשרדנו לרשות לקוחותינו.

  מחלקת הנזיקין מטפלת  בתיקים רבים וכן עוסקת בייצוג והופעות בבתי המשפט ובוועדות רפואיות לסוגיהן. מחלקת דיני נזיקין מנהלת תיקים  בבתי משפט ברחבי הארץ ופועלת בשיתוף פעולה עם שורה ארוכה של רופאים בכירים ומומחי ביטוח.

  הטיפול במשרד דוקטומד מבוצע בליווי מיטב המומחים הרפואיים בתחומי האורתופדיה, נוירולוגיה, א.א.ג, רפואה פנימית, פסיכיאטריה ועוד, ומקיים קשר אישי ורציף עם המומחים לצורך מתן הערכות, ייעוץ וחוות דעת רפואיות-משפטיות בתחום נזקי הגוף, תוך מתן מענה מקצועי ומקיף החל מהשלבים הראשוניים של הטיפול בתביעה.

  מאחורי המשרד ניסיון של טיפול משפטי בתיקי  נזיקין רבים, ייצוג משפטי של מומחה שמאחוריו ניסיון עשיר בתחום יבטיח ללקוח את שמירת זכויותיו, והשבת פיצויים הולמים על כל נזק שנגרם לו.

  סעדים ופיצויים בדיני הנזיקין

  לאחר שנקבעו היקף הנזק והאחריות החלה במקרה דנן, עלינו לבחון מהם הסעדים (הפיצויים) האפשריים בדיני הנזיקין. לרוב מדובר בפיצויים כספיים שמטרתם מתחלקת בין להחזיר את המצב של הניזוק לקדמותו לבין פיצויים עונשים בהתאם לעוולה הרלוונטית. הסעדים האפשריים נקבעים בהתאם לראשי הנזק – ראש נזק ממוני – פיצוי מכוון מטרה המיועד להבטיח לניזוק אמצעים למחייה, ריפוי סיעוד ושיקום, בהם חלים פיצויים בגין הוצאות רפואיות; פיצויים שנועדו לסייע לניזוק במשק הבית (מטפלת, ציוד מיוחד בגין הנזק וכו’), ואף פיצויים לאור אובדן השתכרות. מנגד, קיים ראש נזק נוסף – לא ממוני- פיצויים הלא ניתנים לכימות כלכלי במטרה להחזיר את המצב לקדמותו. ראש הנזק הלא ממוני כולל בתוכו את הפיצויים לאור כאב וסבל; קיצור תוחלת החיים; נזק נפשי ואף לאור פגיעה באוטונומיה של הניזוק. לבסוף, ניתן אף לדרוש פיצויים לאור מותו של הניזוק, בהתאם למבחנים שנקבעו בחוק.

  זקוקים לחוות דעת

  ?רפואית משפטית

  03 303 09 09 התקשר עכשיו